Voordelen

Geen zorgen

Dit is misschien wel het belangrijkste uitgangspunt. KPN snapt heel goed dat organisaties ontzorgd willen worden zodat ze zich kunnen richten op de kerntaken. Daarom is KPN gericht op levering en installatie van een dienst zo makkelijk mogelijk te maken en zorg te dragen voor een minimale beheerslast. Door de mogelijkheden die de KPN Engine biedt, wordt het huidige dienstenpakket continue verbeterd en worden naast netwerkdiensten steeds meer andere diensten toegevoegd. Waar we nog spreken van service-defined netwerken zal de term service-defined IT de lading in de toekomst beter dekken.

 

Provider- en leverancier onafhankelijk

De Engine is onafhankelijk van ISP’s (Internet Service Providers) en hardwareleveranciers gebouwd. Dit betekent dat samenwerking met elke ISP mogelijk is wat het makkelijk maakt om echt landelijk dekkend tegen de meest aantrekkelijke voorwaarden te kunnen leveren, maar ook buiten Nederland. Daarnaast kan KPN die leveranciers selecteren die de meeste toegevoegde waarde leveren voor haar klanten.

 

Itereren op de standaard

Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat de diensten steeds verder verbeterd worden en dat steeds nieuwe diensten worden toegevoegd. KPN streeft steeds innovatie en optimalisatie na. De richting hiervan bepalen de klant en KPN samen. 

 

Transparant/klant aan de knoppen

De KPN Engine is zo opgezet dat organisaties live inzicht hebben in dezelfde informatie als waar de KPN Service Desk en technici mee werken. Dit voorkomt verwarring en levert waardevolle inzichten op. Daarnaast maakt KPN het mogelijk dat organisaties de Engine zelf bedienen. Bijvoorbeeld incidenten aanmelden en volgen maar ook zelfstandig geautomatiseerd changes doorvoeren.

 

Service platform

Uit de KPN Engine worden nu vooral netwerkdiensten geleverd, maar de Engine is ook uitermate geschikt om andere diensten te leveren. Hierdoor ontstaat een platform waarmee KPN een veelheid aan (branche specifieke) diensten gaat leveren.

 

Hoge mate van automatisering

De KPN Engine belofte kan alleen worden waargemaakt door een hoge mate van automatisering en standaardisering. Hier zet KPN dan ook vol op in met groot team eigen developers die dicht tegen de markt aan zitten en op die manier slagkrachtig zijn in het verder ontwikkelen van de diensten en goed snappen waar de markt om vraagt.

 

Agile vanuit de klantvraag

Standaardisatie is van groot belang om te kunnen automatiseren. Elke organisatie heeft zijn eigen behoefte. Hoe wordt dan toch de specifieke klantbehoefte ingevuld? Dit doet KPN door met flexibele bouwblokken te werken. Wanneer door een afwijking van de standaard een gevraagde functionaliteit nog niet beschikbaar is, voegt KPN deze functionaliteit niet specifiek voor één organisatie toe maar maakt deze beschikbaar voor alle organisaties.