KPN Engine

Software Defined Network is voor organisaties een grote stap in de goede richting. Klanten willen graag volledig ontzorgd worden. Daarom voegt KPN een aantal elementen toe aan software-defined networking zoals volledig geautomatiseerde klantprocessen (BSS) en operationele processen (OSS). Hierdoor ontstaat service-defined networking.

Om service-defined networking te verwezenlijken zet KPN de KPN Engine in. De KPN Engine is het samenspel van verschillende technische platformen en de professionals die het ontwikkelen en beheren. Zo leveren we klanten één primair geautomatiseerd systeem waar al hun relevante technische- en klantgegevens zijn vastgelegd. Dit systeem “praat” met verschillende onderliggende platformen, zodat alle dienstelementen centraal als een geheel bestuurd kunnen worden. Hierdoor zijn ze in te zien, aan te sturen en te beheren. De KPN Engine is gebouwd op basis van 3 pijlers.

 

Van software-defined ...

Verbindingen - Als basis is er altijd een verbinding aanwezig. Deze verbinding kan bestaan uit 4G, DSL, FttH, FttO, coax of 3rd party. 

Hardware & Licenties - De verbinding wordt geleverd met hardware en de bijbehorende licenties. Hierbij kan gedacht worden aan de FRITZ!box, Cisco Meraki en FortiGate. Deze hardware wordt op afstand aangestuurd. 

Technisch beheer systemen - Alle verbindingen en hardware worden beheert in een krachtige CMDB.

 

Naar service-defined!

Processen & monitoring - Cloud controllers monitoren en besturen software defined elementen.

Orkestratie - De elementen worden diensten. Deze worden centraal aangestuurd via cloud controllers.

Delivery - Er is een directe functionele aansturing. Alle diensten zijn transparant. Middels een portal zijn alle diensten, hardware en verbindingen 'live' in te zien en aan te passen.