Functies

De KPN Engine voegt een aantal functies toe aan de technische diensten zoals:

 • Registratie van alle relevante parameters van de diensten en klantgegevens en hun onderlinge relatie.

 • Self Service Portal. Dit biedt klanten realtime inzicht in de diensten (CMDB, performance) en de mogelijkheid om zelf aan de knoppen te zitten.

 • Integratie van onderliggende (software defined) platformen, waardoor binnen een dienst naadloos meerdere software defined platformen gecombineerd worden.

 • Service Catalog. De functionele diensten die een klant afneemt, zijn in het portal makkelijk te bestellen (click-to-order). Ook biedt dit de mogelijkheid om bulk orders in te leggen.

 • Alle klant- (BSS) en operationele (OSS) processen zijn uniform voor alle diensten. Via deze overwegend geautomatiseerde processen worden de diensten geleverd. Zo kan een verstoring in de dienstverlening via het portal gemeld en de status daarvan online gevolgd worden.

 • Volledige verantwoordelijkheid bij de uitrol van diensten volgens een vast proces en de mogelijkheid om de voortgang online te volgen. Apparatuur op klantlocatie wordt op afstand voorzien van een configuratie (deployment support) waarna de monteur via een digitaal protocol van oplevering de installatie realiseert.

 • On site support; zowel tijdens als na de uitrol. Onderdeel van deze dienst is bijvoorbeeld een 4-uurs vervangingsservice voor defecte apparatuur.

 • Integraal contract management voor alle diensten.

 • Inzicht in de facturatie door middel van een Billing portal.

 • Management van verbindingen. Snelheid en kwaliteit van de internetverbinding wordt continu gemonitord. Deze gegevens zijn steeds via het portal inzichtelijk. Ook wordt dagelijks een check uitgevoerd, zodat actuele informatie over de beschikbare bandbreedte voor een locatie altijd beschikbaar is.

 • Centraal management van de configuratie van de hardware. De status en het gedrag van het apparaat wordt continu gemonitord.