3 pijlers

De KPN Engine is gebaseerd op 3 pijlers. Dit zijn Integraal, Eenvoud en Innovatie. 

 

integratie kleur 1   Integraal     

  • Service integratie (1 helpdesk, 1 portal, 1 factuur)

  • Technische integratie en orchestreren van alle elementen,ontkoppeld van processen

  • Integrale security, compliancy en beschikbaarheid

Hierdoor ontstaat er een scherp en functioneel inzicht in alle afgenomen diensten. Voor alle diensten zijn er uniforme processen ingericht. 

  

 eenvoud kleur 1  Eenvoud       

  • Intuïtief in gebruik 

  • Passend voor de klant, met standaard bouwblokken

  • Transparant inzicht met het Service Control Center 

Gebruikers kunnen functionele zaken bestellen. Men hoeft niet meer exact te weten hoe de oplossing technisch in elkaar zit.

 

innovatie kleur 1   Innovatie     

  • Procesinnovatie en automatisering

  • Continu nieuwe functies, voor elke klant en gebruiker beschikbaar

  • Innoveren doen we samen!

In plaats van steeds complete nieuwe diensten te introduceren voegt KPN aan de bestaande diensten steeds nieuwe functies toe en deze komen voor alle klanten beschikbaar. Graag gaan we in co-creatie met de klant vaststellen wat de nieuwe behoeften zijn.