3 pijlers

De KPN Engine is gebaseerd op 3 pijlers. Dit zijn Integraal, Eenvoud en Innovatie. 

 

integratie kleur 1   Integraal     

  • Service integratie (1 helpdesk, 1 portal, 1 factuur)

  • Technische integratie en orchestreren van alle elementen,ontkoppeld van processen

  • Integrale security, compliancy en beschikbaarheid

Hierdoor ontstaat er een scherp en functioneel inzicht in alle afgenomen diensten. Voor alle diensten zijn er uniforme processen. 

  

 eenvoud kleur 1  Eenvoud       

  • Intuïtief in gebruik 

  • Passend voor de klant, met standaard bouwblokken

  • Transparant inzicht met het Service Control Center 

Als klant kan er functioneel zaken besteld worden en hoeft men niet meer exact te weten hoe het technisch in elkaar zit.

 

innovatie kleur 1   Innovatie     

  • Procesinnovatie en automatisering

  • Continu nieuwe functies, voor elke klant en gebruiker beschikbaar

  • Innoveren doen we samen!

In plaats steeds complete nieuwe diensten te introduceren voegt KPN aan de bestaande diensten steeds nieuwe functies toe (deze komen dus voor alle klanten beschikbaar). Graag gaan we in co-creatie met de klant vaststellen wat de nieuwe behoeften zijn.