Service Defined Networking:

versneller van de digitalisering

 

Context

Dagelijks worden we geconfronteerd met buzzwords als digitalisering, IoT, big data, cloud, veranderende verdienmodellen, enz. Dit doet veel stof opwaaien, maar de onderliggende fundamentele veranderingen van de maatschappij en het bedrijfsleven zijn onmiskenbaar!

Als gevolg hiervan wordt Ict-infrastructuur steeds complexer; concreet door meer (externe) gebruikers, toename van het aantal cloud-applicaties, groeiende behoefte aan bandbreedte, nieuwe toepassingen en naast mensen ook steeds meer “dingen” die gekoppeld worden aan netwerken.

Daarnaast zit een disproportioneel deel van IT budgetten en resources “vast” in legacy systemen, in plaats van het investeren in innovatie en technologie die de veranderende tijden van IT verwachten of zelfs eisen. 

 

Traditionele aanpak werkt niet meer

Door deze ontwikkelingen neemt de behoefte aan flexibiliteit en schaalbaarheid toe, maar ook de behoefte aan inzicht en sturing. Ook de invulling van het security domein verandert radicaal. Om deze zaken te faciliteren zijn de traditioneel ingezette netwerktechnieken zoals MPLS niet meer toereikend, omdat deze zijn ontworpen gebaseerd op het uitgangspunt dat alles in het netwerk veilig is en dat alleen de verbinding met de buitenwereld beschermt dient te worden. In de huidige wereld dienen netwerken echter een open karakter te hebben, we willen immers applicaties uit de cloud, outsourcen en externen laten werken op onze locaties.

Daarnaast zijn de traditionele diensten ook niet gebouwd op het leveren van hoge flexibiliteit en ontzorgen ze onvoldoende.

 

Software Defined networking

Om klanten te helpen om de geschetste uitdagingen het hoofd te bieden, levert Divider een portfolio Software Defined Networking (SDN) diensten. Wat is dit? SDN maakt gebruik van software- en cloud-technieken voor het eenvoudig leveren van Wide Area Network-diensten (WAN) aan locaties. Bij een SD-networking oplossing wordt er een zogenaamd overlay-netwerk gebouwd bovenop de bestaande infrastructuur. Dit netwerk wordt geheel softwarematig en op afstand opgebouwd en beheerd. Wat levert het op? Er kunnen verschillende provider-netwerken worden gecombineerd waardoor altijd de best beschikbare verbinding kan worden geleverd.

Doordat deze netwerken software gedreven zijn, is implementatie van een dienst eenvoudig, maar ook het doorvoeren van veranderingen! Hierdoor kan steeds worden meebewogen met veranderende behoeften.

 

Toekomst van netwerken

Software Defined Networking is de toekomst van netwerken zowel voor WAN als Local Area Networks (LAN). Divider ziet dat deze twee soorten netwerken steeds verder versmelten en zet daarom al jaren in op deze beweging. Divider levert SDN in Nederland, België en Duitsland. De technologie kan gebruikt worden in combinatie met elk andere soort netwerk, ongeacht de gebruikte hardware.

 

Service Defined Networking

Software Defined Networking op zichzelf is al een hele stap voorwaarts ten opzichte van de traditioneel ingezette technieken. Om haar klanten nog beter van dienst te zijn richt Divider zich op Service Defined Networking. Met Service Defined Networking voegt Divider een aantal elementen toe aan Software Defined Networking:

  • Combineren en orchestreren van verschillende Software Defined Platformen waardoor de beste diensten kunnen samengesteld en het orchesteren van alle diensten di eop het platform worden geleverd

  • Uniforme delivery processen voor alle diensten

  • Eén portal waar relevante parameters van de dienstverlening zijn samengebracht

  • Binnen Service Defined Networking kan Divider steeds nieuwe diensten blijven toevoegen waardoor er een platform met voor klanten relevante diensten ontstaat

 

Samenvattend

Door het leveren Software Defined Networking diensten en daar het Service Defined component aan toe te voegen helpt Divider haar klanten met een infrastructuur fundament om van de uitdagingen van deze tijd kansen te maken. Hiermee sluit Divider aan bij het credo van KPN Zakelijke Markt:

KLANT

VOOROP

NEDERLAND VOORUIT