Service Defined Networking: versneller van de digitalisering

Door het leveren Software Defined Networking diensten en daar het Service Defined component aan toe te voegen helpt KPN haar klanten met een fundamentele infrastructuur om van de uitdagingen van deze tijd kansen te maken. Dit wordt gerealiseerd door de inzet van de KPN Engine.

 

Context

Ict-infrastructuur wordt steeds complexer; concreet door meer (externe) gebruikers, toename van het aantal cloud-applicaties, groeiende behoefte aan bandbreedte, nieuwe toepassingen en naast mensen ook steeds meer “dingen” die gekoppeld worden aan netwerken.

Daarnaast zit een disproportioneel deel van IT budgetten en resources “vast” in legacy systemen, in plaats van het investeren in innovatie en technologie die de veranderende tijden van IT verwachten of zelfs eisen. 

 

Traditionele aanpak werkt niet meer

Door deze ontwikkelingen neemt de behoefte aan flexibiliteit en schaalbaarheid toe, maar ook de behoefte aan inzicht en sturing. Ook de invulling van het security domein verandert radicaal. Om deze zaken te faciliteren zijn de traditioneel ingezette netwerktechnieken zoals MPLS niet meer toereikend, omdat deze zijn ontworpen gebaseerd op het uitgangspunt dat alles in het netwerk veilig is en dat alleen de verbinding met de buitenwereld beschermt dient te worden.

In de huidige wereld dienen netwerken echter een open karakter te hebben, we willen immers applicaties uit de cloud, outsourcen en externen laten werken op onze locaties. Daarnaast zijn de traditionele diensten ook niet gebouwd op het leveren van hoge flexibiliteit en ontzorgen ze onvoldoende.

 

Service Defined Networking

Software Defined Networking op zichzelf is al een hele stap voorwaarts ten opzichte van de traditioneel ingezette technieken. Om haar klanten nog beter van dienst te zijn richt KPN zich op Service Defined Networking. Met Service Defined Networking voegt KPN een aantal elementen toe aan Software Defined Networking:

  • Combineren en orchestreren van verschillende Software Defined Platformen waardoor de beste diensten kunnen samengesteld en het orchesteren van alle diensten die op het platform worden geleverd

  • Uniforme delivery processen voor alle diensten

  • Eén portal waar relevante parameters van de dienstverlening zijn samengebracht

  • Binnen Service Defined Networking kan KPN steeds nieuwe diensten blijven toevoegen waardoor er een platform met voor klanten relevante diensten ontstaat